Vážení klienti, od 7.11.2013 máte možnost nakupovat naše zboží přes internet. Zároveň vás informujeme, že dne 22.11.2013 došlo ke změnám v obchodních podmínkách. Těšíme se na vaše nákupy.

Hlavní strana  ›  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pravidla internetového obchodu

1.    Pojmy

2.    Obecná ustanovení

3.    Ceny

4.    Objednávka a odběr

5.    Právo odstoupení od slouvy

6.    Reklamace

7.    Ochrana osobních údajů

8.    Závěrečná ustanovení

 

1.    Vysvětlení pojmů

 

1.1. KLIENT - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, a v případech stanovených platnými právními předpisy jako fyzická osoba s omezenou právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům a který má v úmyslu zadat nebo uzavřít dohodu o prodeji.

1.2. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanský zákoník ze dne. 23.dubna 1964 (Sb. zákonů č. 16, položka. 93, ve znění pozdějších předpisů.).

1.3. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, pro kterou uzavření dohody o prodeji nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb, přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

1.4. PRODUKT – mobilní věc, která je dostupná v internetovém obchodě a je předmětem smlouvy uzavřené mezi Klientem a prodávajícím.

1.5. PRAVIDLA – současná pravidla internetového obchodu.

1.6. REGISTRACE - jednorázová aktivita, zahrnující vytvoření zákaznického účtu klientem, vytvořeného pomocí registračního formuláře dostupného ze strany poskytovatele služeb.

1.7. INTERNETOVÝ OBCHOD (OBCHOD) – internetový obchod dostupný poskytovatelem na stránkách www.meblebasztowa.pl, jehož prostřednictvím může zákazník uzavřít smlouvu o prodeji zboží (výrobků)

1.8. STRANA - poskytovatel, prodávající nebo klient.

1.9. KUPNÍ SMLOUVA (SMLOUVA) – Kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.

1.10.            OBJEDNÁVKA – prohlášení ze strany klienta směřující bezprostředně k uzavření kupní smlouvy  a popisující přesné podmínky.

 

2.    Obecná ustanovení

 

2.1. Internetový obchod www.meblebasztowa.pl je provozován společností ART-HEN s.r.o., Helena Zdrzałek, Henryk Zdrzałek, Artur Zdrzałek, se sídlem v Raciborzi (47-400), na ul. Nowa 17, zapsaná do Národního registru podnikatelů Okresního soudu v Gliwicích, ekonomický odbor č. KRS – 69725, NIP 6391006316, číslo REGON 272779314. KRS č. 0000069725 ozančovaná dále "Prodávající"

2.2. Všechny dodávky a služby, které prodávající poskytuje zákazníkům, musí být provedeny pouze na základě platného znění těchto “podmínek” platných v době objednávky.

2.3. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou výlučně nové.

2.4. Obchod realizuje objednávky, místem dodávky objednaného zboží je Polská a Česká republika.

2.5. Inzerce, reklama a další informace o produktech zveřejněných na stránkách internetového obchodu, zejména popis, technické parametry, výkonnostní parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření smlouvy, ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

2.6. Pro uzavření kupní smlouvy je nutno navštívit stránky internetového obchodu, vybrat zboží, vypsat veškeré náležitosti elektronické objednávky a formulář.

2.7. Po uzavření objednávky zákazníkem,  prodávající potvrdí její příjem, objednávka zboží je tím momentem dokončena a vchází v platnost kupní smlouva. Potvrzení o přijetí objednávky a informaci o její realizaci zašle prodávající na uvedenou e-mailovou adresu zákazníka.

 

3.    Ceny

 

3.1 Ceny zveřejněného zboží internetového obchodu jsou uvedeny v Polských Zlotých (PLN) a brutto. Ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu, které jsou doplněny v průběhu realizace objednávky, a jsou k dispozici na Online Store kartě Doprava a montáž

3.2 Ke každé zrealizované objednávce je vydána faktura s DPH, která bude odeslána klientovi společně s objednaným zbožím. Pro zrealizování objednávky je zákazník povinnen uhradit zálohu ve výši 20% hodnoty objednaného zboží. Hodnota příslušné zálohy je automaticky generována při objednávce zboží internetového obchodu.

3.3 Platba může proběhnout:

3.3.1bankovním převodem (bankovní spojení je uvedeno na internetových stránkách internetového obchodu, bankovní spojení je rovněž uvedeno v e-mailové zprávě zaslané Prodávajícím o přijetí objednávky

3.3.2            v hotovosti Prodávajícímu

3.4 Po potvrzení přijetí objednávky,  bude zákazníkovi neprodleně zaslána zálohová faktura vystavená prodávajícím. Klient je povinnen uhradit 20% hodnoty objednaného zboží do data splatnosti zálohové faktury.

 

4. Dodání a odběr zboží

4.1. Dodání a odběr zboží je podle přání zákazníka v souladu s obsahem objednávky o zajištění přepravy zboží, a to využitím nabídky dopravy ze strany prodávajícího nebo vlastní dopravou, kterou si klient sám zajistí, a to z odběrního místa.

4.2. Přepravní poplatky nejsou součástí ceny zboží, v souladu s ustanoveními odstavce 3.1.

4.3. Objednané zboží je odesláno po uzavření kupní smlouvy, nejpozději do třiceti dnů. Pokud nemůže prodávající z jakéhokoli důvodu termín realizace objednávky zajistit ve stanovené lhůtě, neprodleně bude klienta o této skutečnosti informovat. Klient může vyjádřit svůj souhlas s prodloužením lhůty realizace objednávky, prostřednictvím přílohy ke smlouvě, kterou mu poskytne prodávající. V opačném případě má zákazník právo uvedené v čl. 12  odst. 4 Zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sbírka zákonů č. 22, položka. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů.).

5.    Odstoupení od smlouvy

 

5.1 Klient může odstoupit od smlouvy, v souladu s principy zákona z 2.3.2000 o Ochraně práv spotřebitele a odpovědnostmi za škodů způsobenou nebezpečnými výrobky (Sb. zákonů č. 22, položka. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů)

5.2 Klient, vázaný kupní smlouvou, od ní může ustoupit bez udání důvodů, na základě písemného prohlášení, zaslaného Prodávajícímu na adresu  ul Nowa 17  47-400 Racibórz

5.3 Termín pro odstoupení od smlouvy je do 10 dní od přijetí objednaného zboží.

5.4 Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, v jakém jej zákazník od prodávajícího převzal. Zboží může vykazovat běžné opotřebení užíváním věci dle jejího účelu.

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy je tato považována za neplatnou, a klient je zproštěn všech závazků. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.  Veškeré předávky podléhají navrácení,a to v termínu do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy. Pokud klient proved zálohovou platbu za zboží, ke kterému se váže odstoupení od kupní smlouvy, bude mu příslušná částka vrácena, včetně zákonného úroku od data uhrazení zálohové faktury.

5.6  Klient bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání klienta, v souladu s článkem 10, odst. 1 § 4 zákona o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sbírka zákonů č. 22, položka. 271 z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů.).

 

6.                 Reklamace

 

6.1              Klient má nárok na reklamaci v případě, že dodané zboží:

6.1a            má fyzické vady,

6.1b            se neshoduje se zbožím objednaným klientem

6.2. V případě, že se dodané zboží neshoduje s objednaným zbožím nebo vykazuje vadu, je nutno zboží odeslat společně  s dopisem popisujícím situaci poštou na adresu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ART-HEN Spółka Jawna Helena Zdrzałek, Henryk Zdrzałek, Artur Zdrzałek, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17. Stížnosti lze podávat i prostřednictvím e-mailu zasláním dopisu na adresu sklep@meblebasztowa.pl

6.3     Prodávající bude řešit stížnost neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. Odpověď  prodejce na reklamaci bude zaslána na adresu uvedenou klientem nebo jakýmkoli jiným způsobem stanoveným klientem.

 

 

 

7.                    Pravidla ochrany osobních údajů

 

7.1 Podáním objednávky v internetovém obchodě zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů a se zařazením jeho osobních údajů do databáze prodávajícího. Poskytnutí osobních dat klientem a souhlas s jejich zpracováním jsou nezbytnou součástí objednávky. Bez poskytnutí osobních údajů a bez souhlasu s jejich zpracováním nemůže být objednávka realizována. Klient se zavazuje poskytnou o sobě pravdivé informace.

7.2 Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29.08.1997 "O ochraně osobních údajů" (Sb. zákonů č. 133, bod 883) a nebudou poskytnuty třetím osobám.

7.3 Podle zákona ze dne 29.08.1997. " O ochraně osobních údajů" prodávající chrání osobní údaje klientů získané v průběhu své činnosti.

7.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změny zásad ochrany osobních údajů. Každého klienta a webového uživatele se týká aktuální Pravidla ochrany osobních údajů. Bez ohledu na povahu změn, které nemají vliv na základní princip této ochrany osobních údajů, prodávající neposkytne osobní údaje jeho zákazníků a uživatelů internetových stránek třetím stranám.

7.5 Prodávající si vyhrazuje právo odesílat nevyžádané zprávy lidem, kteří mu poskytli kontaktní údaje, a kteří souhlasili s Pravidly ochrany osobních údajů. Nevyžádané zprávy jsou chápány jako informace vztahující se přímo na internetové stránky, tj. informace o výrobcích, změnách, promo akcích a obchodních informacích.

 

8.    Konečná ustanovení

 

8.1. Kupní smlouva je uzavřená mezi klientem a prodávajícím. K platnost obchodních podmínek kupní smlouvy dochází v okamžiku odeslání zboží společně s fakturou.

8.2. Případy, na které se nevztahují tato pravidla jsou zaneseny v právních předpisech Polské republiky, včetně občanského zákoníku, zákonu o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Sb. zákonů č. 144, položka. 1204, ve znění pozdějších předpisů.), v zákoně o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky ze dne 2. března 2000 (Sb. zákonů č. 22, položka. 271, ve znění pozdějších předpisů.), v zákoně o konkrétních podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně Občanského zákoníku zed ne 27.července 2002 (Sb. zákonů č. 141, položka. 1176, ve znění pozdějších předpisů.) a další příslušná ustanovení polského práva.

8.3. Změny Pravidel vstoupí v platnost 14 dní po jejich zveřejnění. Informace o změnách Pravidel, společně s datem zveřejnění, bude k dispozici na hlavní straně internetového obchodu v den zahájení platnosti změněného Pravidla. Objednávky uzavřené před datem změn těchto Pravidel vycházejí z ustanovení Pravidel platných v den objednávky.

8.4. Aby bylo možno prohlížet stránky www.meblebasztowa.pl, doporučujeme:
Nainstalování operačního systému MS Windows (minimálně ve verzi XP) nebo OS X
Nainstalování v systému minimálně jednoho z těchto internetových vyhledávačů:

                    a) MS Internet Explorer verze 8.0 nebo vyšší
                    b) Mozilla verze 16.0 nebo vyšší
                    c) Opera verze 11.0 nebo vyšší
                   d) Safari verze 5.1.7
  nebo vyššíNowości

Nowość Super Line
Wymiary: 2,61/3,81/0,91 m

Slevový kupón -5%

kupon promocyjny
Nakup na internetu nebo vytiskni kupón ›
navštiv náš salón a získej slevu 5%
© 2011 Meble Basztowa.
Všechna práva vyhrazena.
Kopírování obsahu nebo fotografií není povoleno.


Provedení: Strony internetowe - sakowww